Potato Gratin

Potato Gratin

50

A simple extra creamy potato gratin to enjoy with almost any meal.

Enjoy!

Ingredients